Twentse Folkloristische dansgroep

Twentse dansen van 1890 tot 1910


beste plekjes  “De Schaddenrieders” zijn opgericht op 1 november 1946. De doelstelling is het in ere houden van Twentsche dansen en gebruiken.  

“De Schaddenrieders” ontleent de naam aan de arbeiders die vroeger heideplaggen (schadden) naar de boerderij (los hoes) brachten en ze daar op rij legden (rieden) in de potstal. In de lente werd dit naar buiten gereden en over het land verstrooid, als mest.

De Schaddenrieders treden op met live accordeon muziek. Vooral door de klederdracht en de presentatie van de folkloristische dansen, zijn wij een graag geziene gast op nationale en internationale festivals. Zo hebben vele landen van Europa in de loop der jaren onze dansen kunnen bewonderen. Zelfs van buiten Europa komen de uitnodigingen. Maar ook worden wij lokaal veel gevraagd om op te treden bij allerlei festiviteiten, zoals bruiloften, jubilea etc.

 

Natuurlijk is het geluid van de klompen hierbij uitermate spectaculair. Enkele klompendansen als de "Driekusman",  "Hakke tone" zijn een internationale bekendheid.

"DE SCHADDENRIEDERS" UIT ENSCHEDE brengen DANSEN waarin getoond wordt hoe men leefde in de JAREN 1890 TOT 1910. dit wordt ten uitvoer gebracht in traditionele twentsche KLEDERDRACHT.